áo dài 5 thân truyền thống

SƠ LƯỢC NHẬN DIỆN MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ÁO DÀI NAM TRUYỀN THỐNG CỦA ĐÀN ÔNG VIỆT (ÁO 5 THÂN).
1/ Áo có 5 thân (phía trước 2 thân ghép thành tà, phía sau 2 thân ghép thành tà, bên phải 1 tà nằm trong thân trước còn gọi là thân con)
2/ Tay áo và vai áo liền.
3/ Ống tay áo rộng ở nách, hẹp ở cổ tay.
4/ Tà áo có kích thước rộng trên 80cm
5/ Chiều dài của tà áo dưới đầu gối từ 7 đến 10cm.
6/ Đầu vấn khăn màu đen
7/ Quần mầu trắng hoặc sáng mầu,
8/ Ống quần rộng từ 25cm trở lên.
9/ Áo có 5 cúc cài bên phải (1 cổ, 1 vai, 3 từ nách xuống eo)

There are no reviews yet.

Be the first to review “áo dài 5 thân truyền thống”

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.